خرید ویلا در محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد، خرید خانه ویلایی در محمودآباد، قیمت انواع ویلا در محمودآباد، خرید ویلا در محمودآباد ارزان ، خرید ویلا در محمودآباد اقساطی، خرید ویلا در محمودآباد ساحلی و ... واژه هایی که برای خرید ویلا در محمودآباد زیاد می شنوید.

آیا به دنبال خرید ویلا در محمودآباد هستید؟ آیا اطلاعاتی از هزینه های خرید ویلا در محمودآباد دارید؟ آیا می دانید محمودآباد چه امکاناتی دارد و چه تیپ ویلاهایی در این شهر ساخته می شود؟ در ادامه قصد داریم ویلاهای خاص و به قیمت در محمودآباد و روستاهای اطراف آن به همراه اطلاعاتی جامع در مورد خرید، فروش و قیمت ویلا در محمودآباد خدمت شما ارائه دهیم. 

 

مشاوره رایگان

خرید ویلا در محمودآباد

خرید و فروش ویلا در محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد ارزان کد 101

منطقه : محمودآباد

متراژ زمین : 200

زیربنا : 140 

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1399

موقعیت : برند

1,600,000,000 تومان

خرید ویلا در محمودآباد ارزان قیمت کد 102

منطقه : حربده

متراژ زمین : 250

زیربنا : 140 

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1399

موقعیت : عالی

1,700,000,000 تومان

ویلا در محمودآباد ارزان کد 103

منطقه : تشبندان 

متراژ زمین : 260

زیربنا : 150 

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1400

موقعیت : شهرکی

1,800,000,000 تومان

خرید ویلا در محمودآباد نیم پیلوت

فروش ویلا در محمودآباد ارزان کد 104

شهر : محمودآباد

متراژ زمین : 250

زیربنا : 160 

انشعابات  : نصب 

اتاق : 3 خوابه

موقعیت : جنگلی

1,850,000,000 تومان

ویلا در شمال همکف نما سنگ

ویلا ارزان قیمت در محمودآباد کد 105

شهر : محمودآباد

متراژ زمین : 300

زیربنا : 120 

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1399

موقعیت : عالی

1,400,000,000 تومان

ویلا محمودآباد ارزان کد 106

شهر : محمودآباد 

متراژ زمین : 200

زیربنا : 100 

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1400

موقعیت : شهرکی

1,500,000,000 تومان

ویلا در محمودآباد همکف ورکاده 1

ویلا در محمودآباد نقلی کد 107

شهر : محمودآباد 

متراژ زمین : 170

زیربنا : 90 

مدارکات  : تکمیل

سال ساخت : 1400

موقعیت : جنگلی

1,300,000,000 تومان

ویلا در محمودآباد همکف استخردار سیاه لش 1

ویلا در محمودآباد ارزان استخردار کد 108

شهر : محمودآباد

متراژ زمین : 200

زیربنا : 120 

مدارکات  : کامل

اتاق  : 2 خوابه

موقعیت : عالی

1,600,000,000 تومان

ویلا در محمودآباد نیم پیلوت مسکون 1

ویلا در محمودآباد ارزان شهرکی کد 109

شهر : محمودآباد 

متراژ زمین : 200

زیربنا : 150 

مدارکات  : کامل

اتاق : 3 خوابه

موقعیت : شهرکی

1,700,000,000 تومان

ویلا در محمودآباد جنگلی شهرکی کد 110

منطقه : تشبندان 

متراژ زمین : 220

زیربنا : 280 

مدارکات  : تکمیل

سال ساخت : 1400

موقعیت : جنگلی

3,600,000,000 تومان

ویلا در محمودآباد جنگلی استخردار کد 111

منطقه : کلوده

متراژ زمین : 200

زیربنا : 200 

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1399

موقعیت : جنگلی

3,900,000,000 تومان

خرید ویلا در محمودآباد جنگلی شهرکی کد 112

شهر : محمودآباد

متراژ زمین : 210

زیربنا : 280 

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1400

موقعیت : جنگلی

3,900,000,000 تومان

فروش ویلا در محمودآباد چسبیده به جنگل کد 113

شهر : محمودآباد

متراژ زمین : 200

زیربنا : 120 

انشعابات  : نصب 

سال ساخت : 1399

موقعیت : جنگلی

2,000,000,000 تومان

خرید ویلا در محمودآباد

ویلا در محمودآباد نزدیک جنگل کد 114

منطقه : تشبندان

متراژ زمین : 400

زیربنا : 200 

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1399

موقعیت : جنگلی

3,400,000,000 تومان

نما ظاهری و حیاط ویلا

ویلا محمودآباد جنگلی و شهرکی کد 115

شهر : محمودآباد

متراژ زمین : 250

زیربنا : 150 

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1400

موقعیت : شهرکی

2,400,000,000 تومان

ویلا محمودآباد لاکچری و ساحلی کد 116

منطقه : ساحلی 

متراژ زمین : 600

زیربنا : 800 

مدارکات  : تکمیل

اتاق : 4 خوابه

موقعیت : شهرکی

قیمت : به روز می باشد

خرید ویلا در محمودآباد ساحلی شهرکی کد 117

منطقه : برند

متراژ زمین : 600

زیربنا : 300

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1399

موقعیت : ساحلی

5,200,000,000 تومان

ویلا نما مدرن در محمودآباد ساحلی کد 118

منطقه : شهری

متراژ زمین : 700

زیربنا : 200 

مدارکات  : کامل

اتاق : 3خوابه

موقعیت : شهرکی

قیمت : به روز می باشد

شهر : محمودآباد

متراژ زمین : 330

زیربنا : 400 

انشعابات  : نصب 

اتاق  : 3 خوابه

امکانات : استخر

قیمت : به روز می باشد

منطقه : برند

متراژ زمین : 350

زیربنا : 450

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1399

موقعیت : ساحلی

قیمت : تماس بگیرید لطفا

شهر : محمودآباد

متراژ زمین : 850

زیربنا : 240 

انشعابات  : نصب 

اتاق  : 3 خوابه

امکانات : استخر

قیمت : به روز می باشد

منطقه : برند 

متراژ زمین : 330

زیربنا : 390 

مدارکات  : تکمیل

اتاق : 3خوابه

موقعیت : شهرکی

قیمت : به روز می باشد

منطقه : جنگلی

متراژ زمین : 300

زیربنا : 300 

مدارکات  : کامل

اتاق : 4خوابه

موقعیت : عالی

قیمت : به روز می باشد

شهرکی محمودآباد

منطقه : ساحلی 

متراژ زمین : 300

زیربنا : 180 

مدارکات  : تکمیل

سال ساخت : 1400

موقعیت : شمالی

4,200,000,000 تومان

خرید ویلا نما مدرن در محمودآباد مازندران

منطقه : جنکلی

متراژ زمین : 230

زیربنا : 200 

مدارکات  : تکمیل

سال ساخت : 1400

موقعیت : شمالی

3,200,000,000 تومان

ویلا در محمودآباد مازندران با قیمت عالی

شهر : محمودآباد 

متراژ زمین : 700

زیربنا : 500 

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1400

موقعیت : عالی

8,000,000,000 تومان

خرید ویلا در محمودآباد مازندران استخردار

شهر : محمودآباد

متراژ زمین : 500

زیربنا : 260 

انشعابات  : نصب 

سال ساخت : 1399

موقعیت : برند 

6,500,000,000 تومان

منطقه : برند

متراژ زمین : 300

زیربنا : 190 

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1399

موقعیت : عالی

3,500,000,000 تومان

شهر : محمودآباد 

متراژ زمین : 170

زیربنا : 80 

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1400

موقعیت : عالی

1,300,000,000 تومان

شهر : محمودآباد

متراژ زمین : 250

زیربنا : 200 

انشعابات  : نصب 

سال ساخت : 1399

موقعیت : برند 

4,000,000,000 تومان

ویلا در محمودآباد سنددار

منطقه : جنگلی

متراژ زمین : 400

زیربنا : 400 

مدارکات  : تکمیل

اتاق : 3 خوابه

موقعیت : عالی

قیمت : تماس بگیرید لطفا

خرید ویلا در محمودآباد با سند تک برگ

منطقه : برند

متراژ زمین : 200

زیربنا : 170 

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1399

موقعیت : جنگلی

3,200,000,000 تومان

فروش ویلا در محمودآباد با سند

منطقه : ساحلی

متراژ زمین : 300

زیربنا : 200 

مدارکات  : کامل

اتاق : 3 خوابه

موقعیت : شهرکی

2,800,000,000 تومان

شهر : محمودآباد

متراژ زمین : 200

زیربنا : 180 

انشعابات  : نصب 

اتاق  : 3 خوابه

مدارکات : کامل

2,700,000,000 تومان

ویلا محمودآباد استخردار

منطقه : ساحلی 

متراژ زمین : 220

زیربنا : 180 

مدارکات  : تکمیل

اتاق : 3 خوابه

موقعیت : عالی

4,000,000,000 تومان

ویلا محمودآباد نما رومی

منطقه : برند

متراژ زمین : 500

زیربنا : 520 

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1399

موقعیت : جنگلی

7,000,000,000 تومان

خرید ویلا در محمودآباد دوبلکس 1

ویلا در محمودآباد اقساطی

منطقه : ساحلی

متراژ زمین : 350

زیربنا : 220 

مدارکات  : کامل

اتاق : 3 خوابه

موقعیت : شهرکی

4,500,000,000 تومان

فروش ویلا در محمودآباد لاکچری

خرید ویلا در محمودآباد با اقساط بلند مدت

شهر : محمودآباد

متراژ زمین : 300

زیربنا : 300 

انشعابات  : نصب 

اتاق  : 3 خوابه

مدارکات : کامل

4,300,000,000 تومان

ویلا محمودآباد نیم پیلوت استخردار

خرید ویلا در محمودآباد قسطی

شهر : محمودآباد

متراژ زمین : 250

زیربنا : 160 

انشعابات  : نصب 

اتاق  : 3 خوابه

امکانات : استخر

2,000,000,000 تومان

ویلا محمودآباد نما مدرن

منطقه : ساحلی 

متراژ زمین : 350

زیربنا : 250 

مدارکات  : تکمیل

اتاق : 3 خوابه

موقعیت : شهرکی

10,000,000,000 تومان

منطقه : برند

متراژ زمین : 700

زیربنا : 300 

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1399

موقعیت : ساحلی

12,000,000,000 تومان

ویلا باغ شهرکی

منطقه : دریاسر 

متراژ زمین : 250

زیربنا : 120 

مدارکات  : کامل

اتاق : 3 خوابه

موقعیت : شهرکی

1,800,000,000 تومان

ویلا محمودآباد

خرید ویلا محمودآباد شهرکی

منطقه : سیاهکلا 

متراژ زمین : 300

زیربنا : 328 

مدارکات  : تکمیل

اتاق  : 5 خوابه

موقعیت : جنگلی

4,000,000,000 تومان

ویلا محمودآباد

قیمت ویلا در محمودآباد شهرک با اصالت

منطقه : عالی

متراژ زمین : 800

زیربنا : 200 

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1399

موقعیت : جنگلی

3,700,000,000 تومان

ویلا محمودآباد

ویلا در محمودآباد شهرک برند

منطقه : ساحلی

متراژ زمین : 296

زیربنا : 240 

مدارکات  : کامل

اتاق : 3 خوابه

موقعیت : شهرکی

3,500,000,000 تومان

ویلا در محمودآباد

منطقه : ساحلی 

متراژ زمین : 270

زیربنا : 350 

مدارکات  : تکمیل

اتاق : 3 خوابه

موقعیت : شهرکی

4,500,000,000 تومان

ویلا در محمودآباد

منطقه :برند

متراژ زمین : 240

زیربنا : 180 

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1399

موقعیت : ساحلی

5,200,000,000 تومان

ویلا در محمودآباد - پارس مسکن

منطقه : دریاسر 

متراژ زمین : 330

زیربنا : 300 

مدارکات  : کامل

اتاق : 4 خوابه

موقعیت : شهرکی

6,500,000,000 تومان

منطقه : جنگلی 

متراژ زمین : 350

زیربنا : 650 

مدارکات  : تکمیل

اتاق : 3 خوابه

موقعیت : عالی

10,500,000,000 تومان

ویلا در محمودآباد به همراه عکس

منطقه : برند

متراژ زمین : 300

زیربنا : 220

مدارکات  : کامل

سال ساخت : 1399

موقعیت : ساحلی

3,200,000,000 تومان

شهر : محمودآباد

متراژ زمین : 290

زیربنا : 180 

انشعابات  : نصب 

اتاق  : 4 خوابه

امکانات : عالی

2,600,000,000 تومان

ویدیو ویلا در محمودآباد

منطقه : کلوده

متراژ زمین : 240

زیربنا : 180 

مدارکات  : سند دار

تعداد خواب: 3

موقعیت :جنگلی

قیمت : 2,200,000,000 تومان

منطقه : محمودآباد

متراژ زمین : 300

زیربنا : 180 

مدارکات  : سند

امکانات : عالی

موقعیت : شهرکی

قیمت : 2,500,000,000 تومان

منطقه : جنگلی

متراژ زمین : 450

زیربنا : 185 

مدارکات  : سند

امکانات : عالی

موقعیت : شهرکی

قیمت : 2,000,000,000 تومان

منطقه : محمودآباد

متراژ زمین : 300

زیربنا :200

مدارکات  : سند

امکانات : عالی

موقعیت : شهرکی

قیمت : 2,800,000,000 تومان

منطقه : محمودآباد

متراژ زمین : 150

زیربنا : 90 

مدارکات  : سند

امکانات : عالی

موقعیت : شهرکی

قیمت : 1,350,000,000 تومان

منطقه : کلوده

متراژ زمین : 300

زیربنا : 140 

مدارکات  : سند دار

تعداد خواب: 3

موقعیت :جنگلی

قیمت : 2,100,000,000 تومان

فروش ویلا در محمودآباد لاکچری

فروش ویلا در محمودآباد لاکچری

فروش ویلا در محمودآباد 

شاید این سوال برای شما پیش بیاد که فروش ویلا در محمودآباد به چه صورت است؟ اگر بخواهیم صادقانه به شما بگیم چون محمودآباد نزدیک ترین شهر ساحلی به پایتخت کشور می باشد از این رو همواره اولین مقصد مسافران و خریداران ویلا می باشد و از آنجایی که این شهر هم از بافت ساحلی و هم جنگلی برخوردار می باشد انتخاب ویلا در محمودآباد گزینه بسیار خوبی برای خریداران ویلا می باشد و همچنین از نظر قیمتی نسبت به جاهای دیگر مازندران همانند غرب استان از قیمت معقول تری برخوردار می باشد از این رو اگر یه درصد قصد فروش ویلا در محمودآباد را داشته باشید اصلا نگران فروش آن نخواهید بود و خیلی راحت می توانید به پول تبدیل کنید.

قیمت ویلا در محمودآباد

قیمت خرید ویلا در محمودآباد یکی دیگر از سوالاتی می باشد که ذهن بسیاری از خریداران را به سوی خود جلب کرده است به گونه ای می توان گفت قیمت ویلا رابطه مستقیمی با نوع ملک، مساحت، فاصله از جاذبه های طبیعی و مرکز شهر، متریال های استفاده شده در ساخت ویلا و … دارد. یکی دیگر از مهمترین مواردی که در قیمت ویلا تاثیرگذار می باشد فاصله ساختمان از سطح دریا بوده و با توجه به افزایش فاصله قیمت ها نیز به طبع کاهش می یابند.

به طور کلی می توان گفت ویلاهای محمودآباد با کف قیمت 1 میلیارد شروع شده و میانگین رنج قیمت 2 میلیارد به بالا می باشد. با فاصله گرفتن از ساحل و رفتن به سمت جنوبی کمربندی فاصله زمین از سطح دریا به 800 متر می رسد که در این صورت هزینه ویلاها نیز کاهش یافته و میتوان ملک هایی با قیمت متری 5 میلیون را نیز در این شهر پیدا کرد.

بسیاری از افراد که به منظور اسکن و خوشگذرانی خود به دنبال خرید هستند اغلب ویلاهای نزدیک به دریا و طبیعت را در اولویت قرار می دهند اما با مشاهده قیمت های چشمگیر به کلی از خرید ویلا در محمودآباد منصرف می شوند که در این خصوص می توان گفت با دریافت مشاوره از همکاران ما و بررسی تمامی ویلاهای این شهر یکی از مناسب ترین و مورد پسند ترین ویلا بر اساس بودجه خود را پیدا خواهند کرد.

تفاوت ویلا ساحلی و جنگلی در محمودآباد

بسته به سلیقه افراد انتخاب بین ویلای ساحلی و جنگلی متفاوت است. بهترین منطقه جنگلی محمودآباد برای خرید ویلا، تشبندان و بعد از آن منطقه سیاهرود است. ویلاهای جنگلی هم به دو نوع مستقل و شهرکی تقسیم می شوند. ویلاهای جنگلی شهرکی چون در حومه شهر قرار دارند، قیمت پایین تری دارند، اما تقاضا برای ویلاهای ساحلی بیشتر است.

ویلاهای مستقل سر و صدای کمتری دارند، در اطرافشان امکانات بیشتری قرار دارد. به این ترتیب به افرادی که بودجه خوبی دارند، ویلاهای مستقل پیشنهاد می شود.

موارد مهم در خرید ویلا در محمودآباد

موقعیت جغرافیایی که در نزدیکی تصفیه خانه، فاضلاب، مناطق صنعتی و زمین های آلوده نباشند.

زمین در منطقه پرخطر که مستعد رانش و زمین لرزه یا سیل باشد، قرار نداشته باشد.

خاک منطقه با هدفی که دارید متناسب باشد، این مورد برای کشاورزی حائز اهمیت است.

زمین خریداری شده در اکوسیستم ها یا زیستگاههای بومی که حفاظت شده اند قرار نداشته باشد.

برای ساخت ویلا، از نظر کاربری زمین خریداری شده، منعی برای ساختن نداشته باشد.

به پستی و بلندی های زمین توجه کنید که ناپایدار نباشد، چون دربرابر حوادثی مثل سیل اهمیت پیدا می کند.

هنگام خرید زمین به تمامی موارد قانونی و حقوقی توجه داشته باشید.

در خرید زمین باید به دسترسی آب شرب، منابع گاز و برق، دور یا نزدیک بودن به سفره های آب زیرزمینی که اهمیت زیادی دارند دقت نمود.

امکانات ویلا (استخر و سونا، محوطه های سبز، چند طبقه بودن، دزدگیر داشتن)

امنیت ویلا (ویلاهای شهرکی دارای نگهبانی 24 ساعته هستند، بنابراین از امنیت بیشتری برخوردارند. اما در ویلاهای مستقل هزینه های نگهداری و تعمیر برق و آب و گاز به عهده خریدار است.)

آب و هوای منطقه ( محمودآباد مرطوب و معتدل است، اما به صورت کلی ویلاهای جنگلی در تابستان به نسبت ویلاهای ساحلی خنک ترند و آب و هوای مناسب تری دارند.

خرید ویلا در محمودآباد شمال به جهت سرمایه گذاری

به جهت توریستی بودن محمودآباد، خرید ویلا در محمودآباد، می تواند یکی از بهترین گزینه های سرمایه گذاری برای شما به حساب آید. اگر چنین هدفی در ذهن خویش دارید؛ باز هم می توانید به وب سایت اینترنتی پارس مسکن مراجعه کنید تا به جهت سرمایه گذاری در صورت فراهم آمدن بودجه لازم، بتوانید بهترین ویلاهای نزدیک به دریا و ساحل را به صورت فول امکانات خریداری کنید تا بتوانید آن ها را به صورت روزانه به توریست ها و کلیه مسافرین مختلف در جای جای کشور و حتی خارج از کشور به این، کرایه بدهید و بدین ترتیب برای خود یک سرمایه گذاری خوب و مطمئنی را رقم بزنید. برای سرمایه گذاری با خرید ویلا در محمودآباد، حتما نیازی نیست ساعت ها به گشت و گذار در املاکی های مختلف در سطح شهر مراجعه کنید؛ بلکه پارس مسکن، امکانی را برای شما در بستر اینترنت، برای شما فراهم آورده است تا شما بتوانید به لطف داشتن اینترنت، هر یک از ویلاهای مختلف درج شده در پارس مسکن را مشاهده کنید و سپس در صورت پسند کردن هر یک از آن ها، به منظور خرید ویلا در محمودآباد در راستای سرمایه گذاری، مراتب قانونی آن را پشت سر بگذارید تا بتوانید به هدف مورد نظر خود در این زمینه دست یابید.

ویلا محمودآباد نما رومی

ویلا محمودآباد نما رومی

بهترین زمان خرید ویلا در محمودآباد

زمان خرید ویلا در محمودآباد یکی از مهمترین موضوعاتی به شمار می رود که خریداران بایستی در صورتی که قصد خرید ویلا در شمال را دارند به آن دقت و توجه داشته باشند. که در پاسخ به این سوال می توان گفت هرچه زودتر اقدام به خرید کنید بهتر و مقرون به صرفه تر خواهد بود چرا که با توجه به شرایط بازار و اقتصاد حاکم در جامعه روز به روز شاهد افزایش ملک در سراسر نقاط به خصوص در شمال کشور می باشیم.

در صورتی که به دنبال محیطی به دور از شلوغی و آرامش بخشی هستید بهتر است ویلاهای نزدیک به دریا و جنگل را در اولویت خود قرار دهید تا از دید بسیار زیبا و جذابی برخوردار بوده و بتوانید در یک نگاه تمامی زیبایی های شمال را مشاهده کنید. البته در وهله اول باید مشخص کنید که خرید ویلا در محمودآباد را برای خوشگذرانی و تفریح در نظر دارید یا به منظور سرمایه گذاری وارد این عرصه شده اید در این صورت آیتم های مختلفی را در زمان خرید در نظر داشته باشید.

استعلام و بررسی نمونه های ویلا در محمودآباد را می توانید به صورت اینترنتی اقدام نموده و تمامی شرایط و امکانات را مورد بررسی قرار دهید و از میان تنوع بسیار یکی از بهترین و مناسب ترین گزینه را برای خرید ویلا انتخاب کنید.

معرفی جاهای دیدنی در محمودآباد

محمودآباد به دلیل نزدیک بودن به سواحل دریای خزر از طبیعت بسیار زیبایی برخوردار بوده و پارک های ساحلی متعددی را دارد. گردشگران بسیاری هرساله با سفر به این شهر یکی از بی نظیرترین سفرهای داخلی خود را تجربه کرده و از تماشای بناها، ساختمان ها، خیابان ها و جاذبه های طبیعی محمودآباد نهایت لذت را می برند. پس اگر  تصمیم به خرید ویلا در محمودآباد گرفته اید، قبل از آن با دیدنی های محمودآباد آشنا شوید.

تپه های باستانی 

این منطقه یکی از دیدنی ترین مکان های محمودآباد بوده و قدمت آنها به 200 سال قبل برمی گردد. این تپه ها به دست رومیان در زمان حکومت ساسانیان به آتش کشیده شده اند.

جنگل روستای اهلم

این جنگل با داشتن طبیعتی بکر توجه هر گردشگری را به خود جلب نموده و از فضای رازآلود و ماجراجویی برخوردار می باشد. در این جنگل تنوع بسیاری از پوشش گیاهی را می توانید مشاهده کنید که از جمله این پوشش گیاهی می توان به درختان افرا، توسکا، نارون، گردو و ممرز اشاره نمود.

تالاب نزدیک سرخرود

این تالاب در فصل سرد زمستان تصاویر بسیار زیبایی را به خود می گیرد و می توانید با حضور در این ایام از سال قوهای مهاجر بسیاری را در این تالاب مشاهده کنید این قوها به قوهای فریادکش معروف بوده و حدود 6 سال از مناطق سردسیری به این منطقه مهاجرت کرده و در ایام آذر و دی ماه شاهد مهاجرت این قوها به سرخرود می باشیم.

امامزاده قاسم

از جاذبه های محمودآباد این بار می خواهیم به یکی از اماکن مذهبی آن اشاره کنیم. یکی از مشهورترین دیدنی های این شهر امامزاده قاسم می باشد که بقعه آن در میان دو مدرسه احداث شده است و به منظور بازدید از این مکان بایستی از حیاط مدارس عبور کنید.

بهترین زمان سفر به محمودآباد

محمودآباد یکی از شهرهای زیبای شمال ایران واقع در استان مازندران بوده و هر ساله انبوهی از مسافران و گردشگران استقبال کرده و زیبایی های نهفته در خود را به بازدید عموم قرار می دهد.

در فصل بهار این منطقه به بهشتی روی زمین تبدیل می شود که مسافران ، گردشگران و حتی افرادی که قصد خرید ویلا در محمودآباد را دارند را از تمامی نقاط ایران به سوی خود جذب می کند.

گردش و تفریح در این شهر در اردیبهشت ماه به عنوان بهترین و پرطرفدارترین مقصد گردشگران شناخته شده است. با این وجود نمی توان تنها این فصل را بهترین فصل سفر به محمودآباد معرفی کرد چرا که در روزهای پاییزی نیز با خشک شدن برگ های درختان و خنک شدن هوا، این شهر رنگ و روی بسیار زیبا و رویایی به خود گرفته و برای عاشقان و به خصوص افرادی که تازه ازدواج کرده اند بهترین و لذت بخش ترین قطب برای گذراندن اولین سفر مشترکشان به شمار می رود.

پوشش گیاهی محمودآباد

جنگل هایی با قدمت بسیار زیاد در حومه شهر محمودآباد وجود دارد که اغلب این جنگل ها در مجاورت روستاها، باغ ها و زمین های کشاورزی بوده است که جنگل آتشبندان به عنوان یکی از معروف ترین جنگل های این شهر در سمت شرق جاده آمل واقع شده و به چند بخش کراتی، کیجاوزان، آقا شهر، قلعه جنگل بائوده، وزونره و … تقسیم شده است.

این جنگل ها پس از انقلاب به زمین های کشاورزی تبدیل و از بین رفتند. با این وجود پوشش گیاهی این شهر حفظ شده و از طبیعت بسیار بکر و خوش آب و هوایی برخوردار می باشد.

ویلاهایی که به جنگل ها نزدیک هستند با پوشش گیاهی بسیار جذابی احاطه شده اند که افراد علاقه مند به جنگل با انتخاب ویلاهای نزدیک به این مناطق می توانند از زیبایی درختان افرا، راش، ولیک، آزار، لرگ، شیردار و نارون لذت ببرند. در سال های اخیر به دلیل افزایش خرید و فروش ویلا در شهر محمودآباد از سواحل دریا و اطراف جنگل ها بسیار بهره مند شده و شاهد ساخت و احداث نزدیکترین ویلاها به این اماکن طبیعی و تفریحی می باشیم.

محمودآباد به عنوان یکی از شهرهای ساحلی ایران از محبوبیت بسیاری برخوردار بوده و ارتفاع آن از سطح دریا 22 متر می باشد و از نظر جغرافیایی در 36 درجه و 38 دقیقه ی پهنای شمالی و در 52 درجه و 16 دقیقه درازای شرقی واقع شده است.

به منظور خرید ویلا در محمودآباد بهتر است با دید بازتر و اطلاعات گسترده تری اقدام کرده و در این زمینه سرمایه گذاری کنید. محمودآباد به دلیل نزدیک بودن به پایتخت و هم چنین نزدیک بودن به ساحل دریای خزر و امکانات رفاهی و شرایط اقلیمی یکی از بهترین گزینه ها برای افرادیست که قصد سرمایه گذاری از طریق خرید ویلا را دارند، به شمار می رود.

یکی از دیگر موضوعاتی که زبانزد در خصوص شهر محمودآباد میباشد امنیت حاکم در سطح شهر بوده و دغدغه امنیت را برای صاحبان و خریداران ویلا در این شهر را به طور کامل از بین برده است که این موضوع شامل امنیت مالی و هم چنین جانی نیز بوده و خریداران می توانند بدون نگرانی اقدام به خرید ویلا در محمودآباد نمایند.

همانطور که میدانید ویلاهای شمال اکثر ایام سال خالی از سکنه بوده و این مورد برای سارقین یکی از بهترین شرایط به شمار می رود به همین دلیل نیز شهرهای ساحلی که امنیت در آنها پایین است دلیل بر کم بودن خرید و فروش ویلاها در آن می باشد.

ویلا محمودآباد نما مدرن

ویلا محمودآباد نما مدرن

نوع ساخت ویلاهای محمودآباد

نوع ساخت ویلا در شهر محمودآباد با بهره مندی از بهترین و باکیفیت ترین متریال ها و قطعات اجرا می شود ویلاهای محمودآباد بسیار مدرن و لوکس بوده و به وسیله ماهرترین طراحان و معماران طراحی و احداث می شوند.

معماران با داشتن سابقه کاری چندین ساله و با داشتن پروژه های موفق در دست، به بهترین شکل انواع ویلاهای ساحلی را اجرا نموده و پسند بسیاری از خریداران و سرمایه گذاران را به دست آورده اند.

همانطور که میدانید محمودآباد شهری با قدمت بسیار بوده و برخی از ساختمان های این شهر با داشتن قدمت بالا از بافت بسیار جذابی برخوردار هستند.

برای خرید ویلا در محمودآباد ساخت و نمای ظاهری بنا اهمیت بالایی داشته و به این منظور در طراحی نمای داخلی و خارجی ویلاها سعی برآن دارند از بهترین و باکیفیت ترین مصالح و لوازم ساختمانی استفاده نمایند. به گونه ای می توان گفت ظاهر و بافت خارجی ویلاها به عنوان یکی از زیبایی های محمود آباد به شمار رفته و توجه بسیاری از گردشگران و توریست ها را به خود جلب می کند و مسافران با پیاده روی در سطح شهر با دیدن نمای زیبای ویلاها نهایت لذت را می برند. تمامی ویلاهای محمودآباد نزدیک به ساحل دریا ساخته شده و با نمای جذابی که دارند بسیار چشمگیر می باشند.

امکانات شهر محمودآباد برای خرید ویلا 

در حال حاضر با پیشرفته شدن انسان ها در زمینه های مختلف به خصوص خرید و فروش نیاز به اینترنت رو به افزایش می باشد و در این روش بدون نیاز به مراجعه حضوری می توان با بهره مندی از گوشی موبایل و اینترنت اقدام به خرید و پسند انواع ویلاها در شمال کشور نمود. در خرید ویلا در محمودآباد بایستی موراد بسیاری از جمله امکانات سطح شهری و ارزش سرمایه گذاری در آن شهر را نیز مورد بررسی قرار داد از جمله امکانات رفاهی شهر محمودآباد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

امکانات شهر محمودآباد برای خرید ویلا

  • دسترسی سریع و آسان به مناطق طبیعی، جنگل، پارکها، کوه ها
  • دسترسی راحت به لوازم و امکانات ساختمانی نظیر شن، ماسه، سیمان
  • دسترسی به تجهیزات کارگاه در حداقل زمان
  • وجود بهترین و ماهرترین کارگران و معماران به منظور احداث پروژه
  • عدم ترافیک در سطح شهر در تمامی روزهای هفته
  • عدم محدودیت شهر به منظور جاده های ارتباطی با دیگر شهرها
  • حداقل فاصله مکانی و زمانی شهر با پایتخت
  • امنیت بالای جانی و مالی در منطقه
  • امکانات پزشکی درجه یک در منطقه
  • وجود فضای سبز و پارک های جنگلی نزدیک به شهر برای استفاده در اوقات فراغت

شهر محمودآباد و حومه آن از تمامی امکانات و خدمات رفاهی برخوردار بوده و به این منظور از سرمایه گذاری گسترده ای برخوردار می باشد و در خصوص جذب توریست و گردشگر یکی از نقاط محبوب در شمال ایران شناخته شده است.

همانطور که در مطالب فوق اشاره کردیم محمودآباد از امنیت شهری بالایی برخوردار می باشد و به دنبال آن تمامی شهرک ها از کیوسک های نگهبانی برخوردار بوده و به صورت شبانه روز ورود و خروج افراد را زیر نظر دارند و هم چنین دوربین های مداربسته در شهرک ها بر امنیت حاکم افزوده است.

با توجه به تمامی امکانات و مزیت های این شهر ساحلی دیگر نیاز به بیان درصد سود سرمایه گذاری در محمودآباد نمی باشد. در حالت کلی اقتصاد این شهر بر پایه گردشگری، کشاورزی و ماهیگیری بوده و یکی از بهترین قطب های توریستی در ایران شناخته می شود. ارزش سرمایه گذاری و خرید ویلا در محمودآباد با توجه به تمامی این موارد برای خریداران قابل لمس و مشاهده می باشد.

در محمودآباد ویلا بخریم یا آپارتمان

اینکه در محمودآباد ویلا بخریم یا آپارتمان بیشتر یک مسئله شخصی و سلیقه ای می باشد بعضی از افراد زندگی در آپارتمان را ترجیح می دهند و یه سری دیگر زندگی در خانه ویلایی و مستقل، بسته به نظر شخصی افراد هر کدام برای خودشان انتخابی مجزا دارند بنابراین ما هیچوقت نمی توانیم بگوییم که ویلا بهتر است یا آپارتمان، این مورد اول از همه به سلیقه یک فرد بستگی دارد و نمی توانیم پاسخ جامع و دقیقی را برای این مورد پیدا کنیم، 

خانه های ویلایی و آپارتمان برای خود یه سری مزایا و معایب دارد اما در حالت کلی معمولا تمایل افراد به سمت خانه های ویلایی و مستقل بیشتر می باشد که این یک امر طبیعی است ولی در این میان میزان بودجه و سلیقه افراد بسیار تعیین کننده می باشد در امر خرید ویلا یا آپارتمان، پس می توانیم اینطوری تصمیم بگیریم که خرید ویلا یا آپارتمان کاملا یک امر سلیقه ای بوده و همچنین با میزان بودجه هم تاثیر مستقیم دارد، شما با خرید ویلا در محمودآباد یک زمین مستقل با یک بنای ویلایی بدون شریک خواهید داشت اما باید هزینه خیلی بیشتری برای آن پرداخت کنید ولی آپارتمان شما با کلی افراد شریک خواهید شد اون زمین رو از این رو هزینه کمتری پرداخت خواهید کرد، البته هزینه ویلا یا آپارتمان رابطه مستقیمی با لوکیشن و نوع بنا ساخته شده دارد در مواردی ما شاهد هستیم که شما برای خرید آپارتمان هزینه بیشتری پرداخت می کنید نسبت به ویلا و اون هم به لوکیشن ، نوع سازه و امکانات رفاهی و تفریحی و … بستگی دارد، اگر به دنبال خرید آپارتمان در شمال  هستید حتما به صفحه مربوطه سر بزنید آپارتمان های خوب و به قیمتی قرار داره.

خرید ویلا در محمودآباد ارزان 

یکی از عمدترین سوالاتی که خریدارهای محترم در این سال ها می پرسدند خرید ویلا در محمودآباد ارزان می باشد و یا اینکه آیا ویلا در محمودآباد ارزان دارید یا نه؟ محمودآباد هم همانند سایر شهرهای شمال از مناطق مختلف تشکیلی شده است، جاهای لوکس و برند و نزدیک ساحل قیمت های بالاتر و جاهای کمی ضعیف تر ، متوسط و دورتر از دریا قیمت ارزان تر می باشد پس اگر به دنبال خرید ویلا در محمودآباد ارزان هستید باید به ویلاهای دورتر از دریا فکر کنید، اگر به دنبال خرید ویلا ارزان در شمال هستید حتما از صفحه مربوطه در سایت ما دیدن فرمایید تا بهترین ویلاهای ارزان از نظر قیمت و لوکیشن را خدمت شما معرفی کنیم.

خرید ویلا در محمودآباد سنددار

خرید ویلا در محمودآباد سنددار یکی از خریدهای خوب و به صرفه در شمال می باشد ، در سال های اخیر ما شاهده کلاهبرداری های زیادی در حوزه ملک و ویلا در شمال بوده ایم به طوری که یک ملک به چند نفر فروخته شده است از این رو اکثر سازنده ها به دنبال خرید ویلا سنددار در محمودآباد می باشند تا با خیالی راحت اقدام به خرید ویلا کنند، شما قبل از خرید ویلا باید تمامی موارد قانونی یک ویلا را بررسی کنید ما در صفحه خرید ویلا سنددار در شمال به طور کامل در مورد انواع سندها ، و مواردی که باید در هنگام خرید رعایت کنید تا خریدی آسوده و خوب داشته باشید ذکر کردیم ، همچنین ویلاهای سندداری که در شمال به ما معرفی شده را نیز در آن صفحه آورده ایم، حتما به صفحه مربوطه سر بزنید تا هم با انواع سند و ویلاهای سنددار آشنا شوید و هم یه ویلا خوب سنددار انتخاب کنید.

خرید ویلا در محمودآباد ساحلی 

خرید ویلا در محمودآباد ساحلی ، اکثر ماها محمودآباد را با ساحل زیبای دریا خزر می شناسیم یکی از خریدهای خوب در محمودآباد می تواند خرید ویلا در محمودآباد ساحلی می باشد، اما شما باید در هنگام خرید دقت کنید و یه سری مسائل را بررسی کنید داشتن ویو دریا و یا ویلا در کنار ساحل دریای خزر همانقدر هم می تواند زیبا و دل انگیز باشد یه سری ضعف ها هم دارد اول از همه قیمت ویلا در مناطق ساحلی محمودآباد می باشد، آب و هوای شرجی در نزدیک دریا در فصل های گرم سال می تواند اذیت کننده باشد و شما در هنگام خرید ویلا در محمودآباد دقت کنید به این مسائل.

خرید ویلا در محمودآباد شهرکی 

خرید ویلا در محمودآباد شهرکی، خرید ویلا در شهرک های محمودآباد ، قیمت ویلا در محمودآباد شهرکی ، فروش ویلا شهرکی در محمودآباد ، شهرک های برند محمودآباد، خرید ویلا شهرکی در محمودآباد و کلی موارد دیگه، محمودآباد از جمله های شهرهای استان مازندران می باشد که قدمت ویلاسازی در آن به دوران قبل از انقلاب می رسد، وجود شهرک های برند و با اصالت در کنار شهرکهای کوچکتر باعث شده که این شهرستان برای خرید ویلا شهرکی در شمال گزینه مناسبی باشد، اینکه در چه شهرک و لوکیشنی ویلا داشته باشید بستگی به میزان بودجه شما دارد، شهرک های ساحلی و برند قیمت ویلا نسبت به سایر شهرک های محمودآباد خیلی بالاتر می باشد.

خرید ویلا در محمودآباد اقساطی

خرید ویلا در محمودآباد اقساطی ، خرید ویلا در محمودآباد قسطی مناسب برای کسانی که نمی توانند به صورت یک جا پول ویلا را پرداخت کنند، معمولا در شمال هیچ ویلایی به صورت تماما نقدی معامله نمی شود، یک سوم مبلغ به صورت نقد، مابقی به صورت چند ماهه پرداخت می شود که معمولا بیشتر از 2 یا 3 ماهه نیست ولی اگر به دنبال خرید ویلا اقساطی در شمال هستید که مدت زمان پرداخت بیشتر از 5 یا 6 ماه باشه به صفحه مربوطه مراجعه کنید تا ویلاهای اقساطی زیادی به شما نشان دهیم، فروشنده های ویلا در محمودآباد به این صورت نمی باشند که انتظار پرداخت یکجا پول ویلا را داشته باشند البته هر چه زودتر پرداخت شود تخفیف بهتری می دهند ولی همانند سایر خرید های اقساطی وقتی زمان پرداخت بالا می رود مبلغ پرداخت هم بیشتر می شود.

خرید انواع ویلا و زمین در محمودآباد در پارس مسکن

همان طور که می دانید؛ ویلاها را می توان به انواع مختلفی تقسیم بندی کرد که شما می توانید اقدام به خرید ویلا در محمودآباد شمال در قالب هر یک از انواع مختلف آن ها کنید. به این صورت که خرید انواع ویلاهای ساحلی، شهرکی، جنگلی و… در کنار انواع زمین و ملک در شمال به منظور ساخت و ساز انواع ویلاها باب میل شما در پارس مسکن، میسر شده است تا بدین ترتیب دست شما در انتخاب و خرید انواع ویلاها و زمین های مختلف کاملا باز باشد. تنوع در انواع ویلاها و زمین های مختلف در این راستا آنقدر بالا و قابل توجه است که شما می توانید اقدام به خرید هر یک از آن ها باب میل و سلیقه خود کنید. پس با پارس مسکن، می توانید یک گام مثمر به ثمر رو به جلو در زمینه خرید ویلا در محمودآباد و خرید ویلا در شمال بردارید بردارید.

این شهرستان به دلیل نزدیک بودن به پایتخت و همچنین داشتن تمام امکانات رفاهی و تفریحی از جمله ساحل دریا خزر و جنگل های شمال و از همه مهمتر قیمت مناسب ویلا یکی از بهترین مناطق برای خرید ویلا می باشد.

قیمت  ویلا در محمودآباد یکی که ذهن بسیاری از خریداران را به سوی خود جلب کرده است رابطه مستقیمی با نوع ملک، مساحت، فاصله از جاذبه های طبیعی و مرکز شهر، متریال های استفاده شده در ساخت ویلا و … دارد.

دسترسی سریع و آسان به مناطق طبیعی، جنگل، پارکها، کوه ها ، عدم محدودیت شهر به منظور جاده های ارتباطی با دیگر شهرها ، حداقل فاصله مکانی و زمانی شهر با پایتخت ، وجود فضای سبز و پارک های جنگلی نزدیک به شهر برای استفاده در اوقات فراغت

اینکه در محمودآباد ویلا بخریم یا آپارتمان بیشتر یک مسئله شخصی و سلیقه ای می باشد بعضی از افراد زندگی در آپارتمان را ترجیح می دهند و یه سری دیگر زندگی در خانه ویلایی و مستقل، بسته به نظر شخصی افراد هر کدام برای خودشان انتخابی مجزا دارند.